בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על חברות עסקיות שרואות עצמן כחלק בלתי נפרד מהחברה הכללית ובעלות אחריות חברתית. זה מתבטא בשלל דרכים: העסקת בעלי מוגבלויות, הטבות שונות לעובדים (למשל חופשת לידה לאבות), תרומות כספיות למטרות שונות, שימוש במוצר שלהן כדי לעזור לכלל, דאגה לאיכות הסביבה ועוד. לתופעה הזאת יש שמות רבים: אחריות תאגידית, הוגנות, ESG או CSR.

בפרק הזה של אקדמיקס התארח פרופ' עלי בוקשפן חוקר ומרצה של דיני חוזים ודיני חברות בבית ספר הארי רדזינר למשפטים. פרופ' בוקשפן חוקר את תופעת האחריות החברתית בעולם העסקי. יחד, דיברנו על השינוי התפיסתי הזה בעולם העסקי ואיך הוא מתבטא.