כמה פעמים שמענו את המילה חלל ואנחנו מכירים את המילה אבל לא באמת את המושג, מכירים אולי כמה מילים פה ושם כמו פלנטה, קוסמוס, או חור שחור, שגם אלו הם רק בגדר הכרה במושג. אז הזמנו את פרופ' יואב יאיר, מומחה לחקר החלל, לענות על כמה שאלות ולהסביר לנו כדי שבפעם הבאה שתדברו על חלל תדעו באמת במה מדובר.