בתקופה האחרונה סוגיות חוקתיות רבות עלו לראש סדר היום הציבורי: פסקת ההתגברות, סמכויות בית המשפט העליון, ראש ממשלה שנאשם בפלילים, ובכלל, עצם התפזרותה של הכנסת הקודמת היה כדי למנוע "כאוס חוקתי" כדברי ראש הממשלה דאז, בנט.

בפרקים הקרובים של אקדמיקס אצלול לכמה מסוגיות חוקתיות אלו ויחד עם פרופ' רבקה ווייל, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי, ציבורי והשוואתי, אקיים שיחה אקדמית בגובה העיניים על הנושאים שבערו בבחירות האחרונות ומשפיעים על הרכבת הממשלה.

ובפרק הזה – החוקה הישראלית כ"חוקת כלאיים" – איך התגבשה החוקה הישראלית, האם יש לנו בכלל חוקה ואם כן, מה איזה אופי של חוקה זאת.