בתקופה האחרונה סוגיות חוקתיות רבות עלו לראש סדר היום הציבורי: פסקת ההתגברות, סמכויות בית המשפט העליון, ראש ממשלה שנאשם בפלילים, ובכלל, עצם התפזרותה של הכנסת הקודמת היה כדי למנוע "כאוס חוקתי" כדברי ראש הממשלה דאז, בנט.

בפרקים הקרובים של אקדמיקס אצלול לכמה מסוגיות חוקתיות אלו ויחד עם פרופ' רבקה ווייל, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי, ציבורי והשוואתי, אקיים שיחה אקדמית בגובה העיניים על הנושאים שבערו בבחירות האחרונות ומשפיעים על הרכבת הממשלה.

ובפרק הזה – חוק יסוד: החקיקה, חוק יסוד ששרי המשפטים בשנים האחרונות (ומאז 2004, אז הונח לראשונה על שולחן הכנסת) מנסים לקדם אך טרם חוקק. מה חוק היסוד אומר, למה הוא נחוץ, על מה המחלוקת, ומה הבעיות בו? האזינו.