בתקופה האחרונה סוגיות חוקתיות רבות עלו לראש סדר היום הציבורי: פסקת ההתגברות, סמכויות בית המשפט העליון, ראש ממשלה שנאשם בפלילים, ובכלל, עצם התפזרותה של הכנסת הקודמת היה כדי למנוע "כאוס חוקתי" כדברי ראש הממשלה דאז, בנט.

בפרקים הקרובים של אקדמיקס אצלול לכמה מסוגיות חוקתיות אלו ויחד עם פרופ' רבקה ווייל, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי, ציבורי והשוואתי, אקיים שיחה אקדמית בגובה העיניים על הנושאים שבערו בבחירות האחרונות ומשפיעים על הרכבת הממשלה.

ובפרק הזה – פסילת חוקי יסוד, נושא אותו מכנה פרופ' ווייל "נשק יום הדין"  האפשרות לפסול חוק יסוד נדונה בשנה שעברה (2021) בשלושה הקשרים שונים : ממשלת החליפין, התקציב הדו שנתי והנושא הבוער של התקופה – חוק הלאום. האם ואיך ניתן לפסול חוק יסוד במדינת ישראל ומה קורה בעולם? האזינו