המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם פרופסור בועז בן- דוד ופרופסור גלעד הירשברגר

אורח מיוחד: ד"ר שלמה אגוז, המכללה אקדמית הדסה.