תוכן: באוגוסט של שנת 2019 , ארגון ה-Roundtable . בו חברים כמאתיים ממנכ"לי החברות הגדולות והמשפיעות ביותר בארצות הברית ניסח מחדש את עמדתו ביחס למטרת החברה העסקית. על פי ההצהרה, מטרת החברה העסקית אשר אינה מתמקדת יותר אך ורק בבעלי המניות, אלא ביצירת ערך לכלל בעלי העניין הקשורים בפעולותיה בהם לקוחות, עובדים וספקים.

איך המשפט הישראלי רואה את מטרת התאגידים ומה יש לעשות, האזינו להמשך השיחה שקיימתי עם פרופ' עלי בוקשפן, מרצה וחוקר של דיני חוזים ודיני חברות, חוקר של תופעת האחריות החברתית בעולם העסקי.