ממשיכים את הסקירה העולמית שלנו !
והפעם ירין לביא מגיע כדי לתת את עשרת הקיצוניים המועדפים שלו