כל מה שצריך לדעת לקראת ההרשמה לקליניקות המשפטיות. פרק זה מתמקד בקליניקה "משפט על ארבע" שעוסקת בקידום זכויות בעלי חיים, הן דרך עבודה משפטית והן דרך ייצוג בתיקים פרטניים ועקרוניים בשיתוף פעולה עם ארגונים קהילתיים.
מרואיינת: יובל זיכרון – סטודנטית, בוגרת הקליניקה ורכזת הקליניקה.
מגישה: רומי קפלן – רכזת במערך הקליניקות.