האתגרים הניצבים אל מול פיתוח דגים מלאכותיים שיהיו הדומים ביותר למקור. אילו פתרונות חסרים היום בתעשייה? וכיצד ניתן להשתלב בה?

כל זאת בניסיון להצלת האוקיינוסים.