בשבוע שעבר, לראשונה עקפה האוכלוסיה הקתולית בצפון אירלנד את האוכלסיה הפרוטסטנטית. שינוי דמוגרפי זה יכול להצית מחדש את הסכסוך האירי, סכסוך שבדומה לסכסוך הישראלי פלסטיני מערב טריטוריה, דת ומאבק דמוגרפי. בפרק זה ד״ר אורי קציר יסקור את תולדות הסכסוך האירי והשוואתו לסכסוך שלנו.