פילוסופיה היא תחום מחקר חכם, שמספק כלים ונתיבים לחשוב בעזרתם על סוגיות מורכבות. אושי שהם קראוס, דוקטור לפילוסופיה של הכלכלה, משתמש בכלים ובנתיבים האלה כדי לנסות לחשוב על העתיד. תיאוריות פילוסופיות עוזרות לנו להרהר במה שיקרה בעתיד בהיבטים כלכליים, מדיניים, מוסריים ואחרים. הפילוסופיה היא המקום הפתוח שמאפשר לחשוב בלי מסגרות, להלך בין קירות שבורים ולנסות לבנות מהם את הלא נודע. מוזמנים ומוזמנות להאזין ולתרגל יחד איתנו.