כל מה שצריך לדעת לקראת ההרשמה לקליניקות המשפטיות. פרק זה מתמקד בקליניקה לשלטון מקומי שמסייעת לנישומים מול הרשויות המקומיות בנוגע לתשלומי חובה, תוך התמקדות בארנונה, אגרות והיטלי פיתוח.
מרואיינת: טל חורש – סטודנטית, בוגרת הקליניקה ורכזת הקליניקה.
מגישה: רומי קפלן – רכזת במערך הקליניקות.