בשבועות האחרונים אנו עדים להתחממות בגזרה הפלסטינית. המקור לכל ההתחממות הוא הר הבית. בפרק זה נדון על מה באמת קורה בהר הבית, למה ישנה מתיחות מתמדת בין יהודים וערבים ואם נוכל להגיע לפתרון.