פוליטיקה, תקשורת ומידע תמיד הלכו יחדיו. בשנים האחרונות האלה נוספו לשילוש הזה נדבכים נוספים, כמו הרשת החברתית ובעלי הון. כדי להבין טוב יותר את כללי המשחק החדשים, הצטרפה אלינו פרופסור קרין נהון.