בישראל, מדינה מעודדת ילודה, כולם רוצים להיות הורים. גם הומואים ולסביות.

ד"ר גבע שנקמן לכברג פסיכולוג קליני מביה"ס איבצ'ר לפסיכולוגיה, חוקר היבייים פסיכולוגים של נטיות מיניות, ומסביר על מחקריו הסוקרים את הרצון של זוגות הומואים ולסביות להיות הורים- למה בישראל הרצון אפילו גדול יותר ממדינות אחרות, כיצד הנבדקים העריכו את סיכויהם להיות הורים, עד כמה המצב המשפט בישראל משפיע על הערכת הסיכוי, ומהי השפעת הסטיגמה בהקשר של הרצון להפוך להורים?