בשיחה עם פרופ' גלעד הירשברגר, סגן הדיקן של ביה"ס לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, גילינו את מידת ההשפעה של הבחירות של הורינו על הדרך שבה אנחנו מחליטים לבחור, מהם הדברים המשמעותיים בדמותו של המנהיג שבגללם אנשים נוטים לסוג הבחירה שלהם, ואת מידת השימוש (המועט) שמפלגות עושות בפסיכולוגים פוליטיים במסגרת תהליך קמפיין הבחירות שלהן.