במסגרת שתי מערכות הבחירות הסמוכות בשנה האחרונה, שני מושגים שמגיעים מתחום המשפט החוקתי מופיעים כמעט תמיד במהדורות החדשות בהקשר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך לא רק.

ד"ר יניב רוזנאי, מומחה למשפט חוקתי השוואתי מבית ספר רדזינר למשפטים הסביר מה אלו הכלים האלה, איך הם התפתחו, מה המשפט המקובל במדינות אחרות בנוגע לפרקטיקות החוקתיות הללו, מדוע מעוניינים לבצע בהם שינויים כאן בישראל, ומי השפעה של שינויים אלו?