בפרק זה השפנות נעזרות בעמותת CLYF המציעה לימוד ורכישת כלים להתנהלות כלכלית נכונה. בפרק השפנות מתנסות בטיפים שהוצעו להן על ידי העמותה ומדברות על החוויה, הקשיים וגם על הדברים הטובים שהצליחו 🙂