במשך שנים איים הטרור הפלסטיני על חיי אזרחי מדינת ישראל. אך מתי הוא החל? מי הוביל אותו? בפרק זה ד"ר אלי כרמון יספר את סיפורו של הטרור הפלסטיני שעם השנים הפך למאבק פוליטי