יחסי ביהמ"ש העליון והפוליטיקאים, וסוגיות בדבר הסמכות שלו לבטל ולהתערב בחקיקת יסוד שנעשית על ידי הפרלמנט, הם נושאים לדיון בכל העולם, אבל מרגיש שבתקופה האחרונה במדינתנו הקטנה והדמוקרטיה הצעירה – ישראל, הסוגיות הללו בוערות עוד יותר.

פרופ' יניב רוזנאי, חוקר משפט חוקתי ומשפט חוקתי השוואתי מביה"ס הארי רדזינר למשפטים באוניברסיטת ריימן, חקר את אחת הדוקטרינות המעניינות ביותר בהקשר לכל הסוגיות הנ"ל (וסוגיות נוספות ומסקרנות) – דוקטרינת "התיקון החוקתי הלא חוקתי".

מוזמנים להצטרף לשעה מרתקת, ולהבין מה הדוקטרינה הזו אומרת, לשמוע מבחינה השוואתית- כיצד מדינות שונות עושות בה שימוש, והאם נכון להחיל אותה במשפט והמשטר הישראלי?