בשנים האחרונות חודש יוני מצויין ברחבי הארץ כ"חודש הגאווה" והשיח על מגדר ובפרט על התאמה מגדרית עולה בחודש זה לעיתים קרובות לשיח הציבורי. בפרק הזה של אקדמיקס אירחתי את פרופ' תמר שגיא מרצה וחוקרת מגדר ויחסים בין קבוצות בבית הספר לפסיכולוגיה כאן באוניברסיטת רייכמן, לדבר על מגדר, על החשיבות של תפיסה א-בינארית ומה ההשפעות שלה על כולנו.