פרופסור אורי מרינוב מביא איתו רוח אופטימית אך ספקנית לאולפן ומסכם את ועידת האקלים בפריז. מהתמונה העולמית התגלגלנו לשוחח על ישראל: משאב המים והים בה והשינויים בתחום התחבורה הציבורית. אל תשבו שלובי רגליים – התחילו לפעול למען כדור ארץ קריר יותר, שמסוגל לשרוד את התרבות הטכנולוגית שלנו.