האם קיימת זהות אוטיסטית? להשתמש במילה הפרעה או שונות? איך נתפסת התרבות האוטיסטית בחברה נוירו טיפיקלית ומה תפקידם של ההורים?