גלית דימנשטיין מראיינת את מיכל ורותם אחיותיו של שאולי גרינגליק ז"ל.