פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן

על המתרחש בקמפוסים בישראל ובעולם, מה בין הסתה לחופש ביטוי? מה בעת רגיעה ומה בזמן מלחמה? מה מייחד את חופש הביטוי באקדמיה? והאם גבולות חופש הביטוי של הסטודנטים שונים מאלו של הסגל האקדמי? על כל אלה ועוד משוחח ד"ר חיים וייצמן עם פרופ' (אמריטה) חגית מסר ירון יו"ר ארגון בשער – אקדמיה למען החברה בישראל