שעה של מוזיקה ישראלית עם צח שמעון

אורחת מיוחדת: ענבל ביבי