גיל מרקוביץ' בשיחה עם ד"ר ארי קטורזה על חירות בתחום המוזיקה, חירות אמנותית, אחריות חברתית של המאזין ליישם את המסרים, או של האמן לכתוב אותם.