גיל מרקוביץ בשיחה עם פרופ' גליה גולן, המאמינה בשילוב עולם האקדמיה עם העולם הפרקטי – החירות האקדמית לבחור את אמצעיי הלמידה, הטקסטים והשיח עם הסטודנטים, לעומת האחריות האקדמית לעורר חשיבה ביקורתית, להיות אנשים פעילים גם מחוץ לאקדמיה. חירות ואחריות היא סדרה מיוחדת לרגל ציון 20 שנים למרכז הבינתחומי.