גיל מרקוביץ' בשיחה עם ד"ר עמוס ישראל על חירות ואחריות במסגרת המסורת העברית והדין העברי – כיצד נתפשים מושגים אלה ביציאת מצרים, בניית בית המקדש והתפילה בו, במסגרת הזוגיות, כיצד ניתן להרשיע אדם בפלילים על פי הדין העברי ומה זה אומר על חברה הפועלת לפי חוקים כאלה בהקשר של חירות ואחריות? חירות ואחריות היא סדרה מיוחדת לרגל ציון 20 שנים למרכז הבינתחומי.