גיל מרקוביץ' בשיחה עם פרופ' אמריטוס נתן לרנר על האחריויות והחירויות של השחקנים המרכזיים במשפט הבינלאומי: המדינה כלפי אזרחיה וכלפי מדינות אחרות, אחריויות הקהילה הבינלאומית ואלה שהיא נמנעת מלקבל. שאלות על שלמות טריטוריאלית, הגדרה עצמית, מיעוטים, סיפוח, סנקציות ומשאלי עם עולות לדיון תוך התייחסות להתרחשויות בחצי האי קרים. חירות ואחריות היא סדרה מיוחדת לרגל ציון 20 שנים למרכז הבינתחומי.