ירין לוי מארח רבנים לדיונים לגבי נבואות יהודיות עתיקות שהתגשמו בעת המודרנית.

בתורה נמסרה הנבואה שעם ישראל יהיה רדוף בהיותו בגלות. ירין לוי והרב אלימלך יושבים לדון בנבואה ובמהלך הפרק עולות קושיות מפתיעות ותשובות מרתקות.