בספר ישעיהו נמסרת הנבואה שהתורה לא תשתכח מעם ישראל לעולם. הבטחה לא פשוטה לאור היסטוריה רוויה בניסיונות של גויים להשכיח את התורה מעם מישראל וניתן לבחון גם את ממשות האיום בהשוואה לדתות עתיקות שאין איש שמקיים אותם כיום.