בית ראשון של העם היהודי – 75 שנות ריבונות, בית שני של העם היהודי 66 שנות ריבונות. כמה זמן יימשך הבית שלישי? רינו צרור על העם היהודי, עבר, הווה, עתיד.