לכבוד ה 4th of July, פרק המסקר את יחסי ישראל ארצות הברית לאורך השנים. מה הם הערכים

המשותפים המקשרים בין המדינות והאם העתיד

ורוד כמו ההווה.