מילדים – השמיעו קולכם!
אנו יואב קליין מבית ספר יוחנני ונועה חכים מבית ספר רמב"ם ונספר לכם למה חשוב לילדים להשמיע את קולם ולהיות שותפים בקבלת החלטות. לפי סעיף 12 באמנה לזכויות הילד – לילד זכות להביע את דעתו בחופשיות, והמדינות החברות מתחייבות לאפשר לו להשמיע את דעתו בכל עניין שנוגע לו, בעצמו או באמצעות נציג שלו. פרלמנט הילדים מכיר בזכותם של ילדים לקבל מידע , להביע דעות, להישמע ולהשפיע על החלטות המתקבלות בנושאים המעניינים אותם ואשר רלוונטיים אליהם. כחלק מפעילותנו בפרלמנט, אנו שותפים בקבלת החלטות בנושאים הקשורים לחיינו בעיר הרצליה. למשל, תכנון חג הילדים. כמו כן, אנו שליחי זכויות הילד בבתי הספר שלנו ואנו פועלים למען העלאת המודעות לזכויות הילד בבית הספר. למשל, הצבנו תיבות פניות לטובת ילדי בית הספר. הפניות מטופלות במסגרת פעילות הוועדות