מוגנות בסביבה העירונית
שמי מיה טנא מבית ספר אלון ואני רוצה לספר לכם מהי מוגנות בסביבה העירונית בשביל ילדים. סביבה עירונית מוגנת ובטוחה לכל אורך היממה עבור ילדים. כלומר, ילדים יכולים ללכת בבטחה ברחובות גם בשעות שמחשיך היות ויש תאורה מספקת. ילדים יכולים לשים לב לתמרורי אזהרה היות והתמרורים בגובה של הילדים. הילדים יכולים לפנות לאיש ביטחון במידה וחשים חוסר ביטחון ברחובות העיר.