דוקטור אמנון כוורי, מומחה לפוליטיקה אמריקאית, חוקר את דעת הקהל האמריקאית כלפי ישראל. יתכן שמקורות דתיים והערכתם הגבוהה של אמריקאים להצלחה הם הגורמים להתעניינות הרבה והעקבית של האמריקאים בישראל. מתי הזדהו עם ישראל יותר ומתי פחות? האם יש הבדלי הזדהות לפי פילוח של גיל, השכלה, דת, גזע והשתייכות מפלגתית (רפובליקנים vs דמוקרטים)?