שעה של מוזיקה ישראלית עם רזיאל יהודאי

אורח מיוחד: ים רפאלי