בעקבות שינויים באופי ההגירה בין המאה ה-20 לבין המאה ה-21, מדיניות ההגירה במדינות אירופה משתנה. המצב החדש מאלץ את תושבי המדינות ומנהיגיהן להגדיר מה בעצם מאחד את אזרחי המדינה, ובמילים אחרות: מהי צרפתיות, מהי גרמניות, מהי בריטיות. דוקטור ליאב אורגד החל לחקור את נושא ההגירה על מורכבויותיו עוד כשלא היה פופולרי. היום הידע בתחום וההבנה העמוקה של ההתנגשות התרבותית המתרחשת נחוצה מעין כמוה. מדינות אירופה מקימות חומת הגנה תרבותית, ומתחיל להיטמע המושג "זכויות הרוב". על דתיות קיצונית מול ליברליזם קיצוני, שאולי אף אינו ליברלי.