פרופסור צבי אקשטיין, דיקן ביה"ס לכלכלה ובי"הס למנהל עסקים, מספר על השילוב הטבעי של שני התחומים שבניהולו ועל תחום מחקרו – שוק העבודה והשינויים המעניינים בו, הנוגעים למשכורות ואחוזי אבטלה. לפני שנה פרסם את ספרו "המיעוט הנבחר: כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של היהודים" ובו מעניק הסבר אחר לגמרי מההסבר ההיסטורי הנפוץ לשאלה מדוע דווקא היהודים היגרו העירה והשתלטו במהרה על המקצועות החופשיים, ביניהם המקצועות הפיננסיים.