דוקטור דניאל לוי, פסיכולוג קוגנטיבי, חוקר סוגיות פילוסופיות ומוסריות מנקודת מבט שמערבת את הביולוגיה וחקר המוח. כדאי שנתחיל להכיר בסתירות הקוגנטיביות שבתוכנו, ויש לא מעט. סוגיית הרצון החופשי וסוגיית הענישה הן דוגמאות הממחישות סתירות אלה. היו הוגנים והשיבו תשובות עומק על שתי השאלות הבאות בטרם תאזינו לתכנית: באיזו מידה אתם אנשים בעלי רצון חופשי וחופש בחירה? האם אתם מאמינים בענישה ומאילו טעמים? עכשיו – Play!