תחום קבלת ההחלטות הוא רחב ומתפרש על מגוון של נושאי מחקר, וזאת אחת הסיבות שפרופ' אורית טיקוצ'ינסקי מביה"ס ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה כל כך התחברה אליו.

במחקריה בתחום קבלת ההחלטות היא נוגעת בנושאים שממעיטים לעסוק בהם, למרות החשיבות הגדולה שלהם עבור כולנו, כאשר במרבית השעה דיברנו על מחקריה העוסקים ונגענו בשאלות רבות דוגמת: מה אנשים עושים עם כספי ירושה ומה אחרים חושבים על כך? למה אנשים עושים ביטוח? האם אנחנו תופסים גברים מבוגרים הנמצאים בזוגיות עם נשים צעירות בצורה מסוימת, ולמה? וגם- היחס שלנו לשבועות ולמסכות התגוננות מפני גזים.