פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן
על הסכנות ועל היתרונות שבהחזקת נשק פרטי במדינת ישראל ועל המדיניות שאפשרה אישור עשרות אלפי בקשות לרישיון לנשק בהליך מזורז. האם היינו נראים היום אחרת לו היו נשקים בידי האזרחים בעוטף ב-7 באוקטובר? על אלה ועוד משוחח ד"ר חיים וייצמן עם ניצב בדימוס דן רונן, יו"ר ועדת רונן לבדיקת הליך קבלת רישיון לכלי יריה.