תחת שלטונו של ארדואן יחסי ישראל טורקיה ידעו עליו ומורדות. בפרק זה ד״ר אסא אופיר יסקור את ההסיטוריה של טורקיה כיורשת של האימפריה העות׳מאנית, הפיכתה למדינה משפיעה באזור ואיך הפכה ממדינה הדוגלת בחילוניות למדינה אסלאמית.