כלכלת ישראל היא מנוע הצמיחה של מדינת ישראל. על מנת להבין את מרכיביה השונים נשיא האוניברסיטה הפרופסור רפי מלניק יסקור את חוזקותיה וחולשותיה של הכלכלה הישראלית.