השעה הבינתחומית נודדת אל נופים היסטוריים. דוקטור דור גז, אמן וראש המחלקה לצילום בבצלאל, חוקר אוריינטליזם טרום ישראלי במדיום הצילום. על תיעוד האוריינט בעיניים מערביות, עבריות, ערביות-פלסטיניות-מקומיות וההשפעות הרבות שיש לתמונת המצב המורכבת הזו ולאופן בה היא מתעודת. הרבה שאלות של ביצה ותרנגולת, תרבות ואמנות, קולוניאליזם ואותנטיות.