הולה כפרה! מעבירים את הפקקים ליבשת אחרת – הסטודנטים בוחרים שירים לטיניים