לינה מספרת לנו איך זה לעלות מתאילנד, ההבדלים והייחודיות של החיים שלה שם ובארץ