פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן

על תקציב המדינה והשלכותיו על החברה ועל הנשים בישראל,

על העדרן של נשים משולחן מקבלי ההחלטות ואיך מושפע מכך התקציב

וגם מה תהא השפעת העלאת המע"מ על הנשים דווקא.

על כל אלה ועוד משוחח ד"ר חיים וייצמן עם ד"ר יעל חסון